thehappyscavenger:

Devon Aoki by Mario Sorrenti, The Face October 1996 

thehappyscavenger:

Devon Aoki by Mario Sorrenti, The Face October 1996